Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

ev media-logo

Περισσότερο διαβασμένα άρθρα από την Περιφέρεια

Πρόγραμμα τουριστικής προβολής προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 metro-evrytania-syrmos1

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα" και στον Άξονα Προτεραιότητας (06) "Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”, με τίτλο έργου: “Αξιοποίηση πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, αναμένεται να καταθέσει φάκελο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην προκήρυξη που η ίδια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε (κωδικός Πρόσκλησης: 31, αριθ. πρωτ.: 5083/29/12/2016).

Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας “... και εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς, με αρμοδιότητες ή σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας”, ενώ ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και της ανάληψης δράσης για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως:

•Ανάπτυξη συστήματος τουριστικής ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας

•Ενέργειες εξειδίκευσης σε συνεργασία με βασικούς θεσμικούς τουριστικούς φορείς της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση, αξιοποίηση και εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ευρύτερης Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας

•Εκπόνηση μελέτης ενίσχυσης του τουρισμού μέσα από τον πολιτισμό, και εξειδίκευσης εικαστικών και παραστατικών εκδηλώσεων

•Προβολή του τουρισμού και του πολιτισμού της Περιφέρειας με κύριους άξονες: -Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης των μέσων και του υλικού ανάδειξης /προβολής εμπειριών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. -Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας σε εθνικά ΜΜΕ. -Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και διοργάνωση επιχειρηματικών ταξιδιών. -Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και ανάδειξης προϊόντων του καλαθιού της Περιφέρειας Στερεάς που συσχετίζονται με διατροφικά πρότυπα.