Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

ev media-logo

Με 22 θέματα συνεδριάζει, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο δ. Αγράφων - Δείτε όλα τα θέματα

 

 

 

 

 

Για την προσεχή Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Τα μέλη του ΔΣ θα συνεδριάσουν στις 3.30 το μεσημέρι, στο Κερασοχώρι, με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.dimarxeio-agrafwn-kerasoxori1

 

Αρχικά θα γίνει η έγκριση πρακτικών της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και στη συνέχεια η συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις ΤΚ Κερασοχωρίου - Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης» της Δ.Ε. Φραγκίστας, η έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παράδοση της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή - αποτύπωση και διαδικασίες νομιμοποίησης ακινήτων δήμου Αγράφων», καθώς και οι εγκρίσεις ή μη πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση πρόσβασης στη θέση Γέφυρα Κουτσουράκι Τ.Κ. Ραπτοπούλου», «Αποκατάσταση δρόμου και επισκευή δικτύου ύδρευσης στη θέση Κουκια Τ.Κ. Αγράφων» και «Επισκευή υδρομάστευσης στη θέση Γκούρα Τ.Κ. Πρασιάς».

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τα εξής θέματα: επί διοικητικής αποβολής των Λαθύρη Κων/νου, Λαθύρη Χρήστου και Μπακογιάννη Παναγιώτη, έγκριση προμήθειας γλυκών και χυμών στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 έτους 2018, επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κρέντης «Η ΔΡΑΣΙΣ», αποδοχή και κατανομή ποσού 34.040 ευρώ Γ΄ Δόση 2018, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου, παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Τροβάτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο, για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και άλλων αναγκών πολιτιστικού χαρακτήρα, δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βίνιανης για να στεγαστεί η νεοσύστατη ΚΟΙΝΣΕΠ με το διακριτό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΜΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ».

 

Ακόμη, θα γίνει έγκριση εκ νέου σύναψης σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, για την εκτέλεση των δρομολογίων που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου, έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών, σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγράφων από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου.

 

Τέλος, θα γίνει αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου Αγράφων», αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5021491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», καθορισμός αμοιβής δικηγόρων βάσει των αρίθμ.314, 315, 317/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση παραχώρησης χώρου για τη λειτουργία γραφείου Κτηματογράφησης στον Δήμο Αγράφων.