Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

ev media-logo

Υποτροφίες σε Ευρυτανόπουλα, από το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα & την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Την ευκαιρία να λάβουν οικονομικά βοηθήματα - κίνητρα έχουν οι Ευρυτάνες φοιτητές, καθώς ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες από ιδρύματα του νομού και συγκεκριμένα από το Καραπιπέρειο Ίδρυμα και την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής. Ειδικότερα:ypotrofies-arxeio11

 

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ

Όσον αφορά το Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, προκηρύσσεται μία υποτροφία για Ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που φοιτά σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας (όχι πρωτοετή), υπό την προϋπόθεση ότι η οικογένειά του/της έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες αφενός και ότι διακρίνεται για την επιμέλειά του/της αφετέρου (βαθμολογία όχι μικρότερη από 6,50).

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ κατ’ έτος, για όλα τα υπολειπόμενα έτη σπουδών του/της.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.karapipereio.org), καθώς και να απευθύνονται στο τηλέφωνο210-2017156.

 

 

ΕΝΩΣΗ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Εξάλλου, και η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές ή σπουδαστές να υποβάλλουν σχετική αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται πως δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/σπουδαστές των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την Ευρυτανία και επιπλέον: α. δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, β. έχουν βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5, γ. δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών και δ. δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com, όπως επίσης και φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων και Γενικό Μέσο Όρο, εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή (π.χ. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας), καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές της Σχολής στην οποία φοιτούν.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στον κ. Κώστα Αβράμπο (Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ, 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, 10432 Αθήνα), με την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ».