Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

ev media-logo

Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» θα γίνουν στο Καρπενήσι στις 7 Φεβρουαρίου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, προκηρύχθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level).radioerasitexnis1-0

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 08.00 το πρωί, στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Ευρυτανίας (2ο χλμ. Ε.Ο Καρπενησίου – Λαμίας, Καρπενήσι).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών της Π. Ε. Ευρυτανίας, εφόσον η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, ΜΕΧΡΙ και την Πέμπτη 31/01/2019.  Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστούν την ημέρα των εξετάσεων, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις διενεργούνται με λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τυχαία επιλογή θεμάτων και με την μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών, στη Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/Β/02-09-11).

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο έγγραφο, όπως ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3731/2008 και ισχύει, που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων. Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.