Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

ev media-logo

Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας στον υποκατάστημα ΟΑΕΔ Καρπενησίου. Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ, ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού.oaed-karpenisi1

Θα γίνει κατανομή των υπαλλήλων σε 49 νομούς, ενώ οι προσληφθέντες θα υπογράψουν διετείς συμβάσεις απασχόλησης. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Μία θέση στο Καρπενήσι

Η προκήρυξη αφορά και την Ευρυτανία, αφού προβλέπει μία (1) θέση στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που λειτουργεί στο Καρπενήσι, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Πρόκειται για την ειδικότητα Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Προσωπικού Καθαριότητας, διετούς απασχόλησης.

Κριτήρια, προθεσμία

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (κατά σειρά προτεραιότητας): Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες), Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Ανήλικα τέκνα (από 1 έως 3), Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες), Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον ή αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου. Σημειώνεται ότι ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ), με προθεσμία 10 ημερών.

Ολόκληρη η προκήρυξη δημοσιεύεται στα «Ευρυτανικά Νέα» που κυκλοφορούν (13/2/19).