Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

ev media-logo

Εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Ανακοινώθηκαν οι 15 επιτροπές που θα λειτουργήσουν ανά την Ελλάδα

Όπως είχαν γράψει και τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 491/11-04-12) οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από Δευτέρα 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

tefaa-gymn

Οι αιτήσεις των μαθητών για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες υποβλήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο, δεν ήταν δεσμευτικές και έτσι οι υποψήφιοι που δεν είχαν υποβάλει δήλωση, μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στα αγωνίσματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, φέτος θα λειτουργήσουν 15 επιτροπές ανά την Ελλάδα. Οι μαθητές του νομού Ευρυτανίας ίσως χρειαστεί να ταξιδέψουν μέχρι τη Λάρισα, όπου βρίσκεται η πλησιέστερη επιτροπή υγειονομικής εξέτασης.

Οι συγκεκριμένοι χώροι καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιτροπής, θα ανακοινωθεί σύντομα από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

Όσον αφορά τους υποψήφιους με το 10%, καθώς και τους απόφοιτους παλαιοτέρων ετών που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να μετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες, μπορούν να προσέλθουν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των επιτροπών, για την ομαλότερη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 2 μικρές φωτογραφίες καθώς και ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.

Να σημειώσουμε ότι οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ακόμη, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου από το λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα έχει επίσης μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

Να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από Σάββατο 16 μέχρι Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης αγωνισμάτων, από αυτή του ειδικού μαθήματος.