Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021

ev media-logo

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. Κοσμήτορας στην Ελληνική Βουλή εκλέχτηκε ο Κωστας Κοντογεώργος

Ο Βουλευτής Ευρυτανιας κ. Κωστας Κοντογεώργος εκλέχτηκε με 195 ψήφους, ένας εκ των 3 εκλεκτόρων. Η θητεία του διαρκεί όσο και η τακτική Σύνοδος της Βουλής των Ελλήνων.

KONTOGEORGOS 494

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 12 του Κανονισμού Της Βουλής, το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων αποτελείται από:

  • τον Πρόεδρο της Βουλής
  • επτά (7) Αντιπροέδρους
  • τρεις (3) Κοσμήτορες
  • έξι (6) Γραμματείς

Με την εκλογή του νέου προεδρείου, εκλέχτηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Ο Βουλευτής Ευρυτανιας κ. Κωστας Κοντογεώργος εκλέχτηκε με 195 ψήφους, ένας εκ των 3 εκλεκτόρων.

Η θητεία του διαρκεί όσο και η τακτική Σύνοδος της Βουλής των Ελλήνων.

 

Το νέο προεδρείο της Βουλής, κύριο χαρακτηριστικό του είναι η διακομματική του σύνθεση.

Έτσι, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος Αντιπρόεδρος, δύο Κοσμήτορες και τέσσερις Γραμματείς προέρχονται από τη συμπολίτευση, ο τέταρτος Αντιπρόεδρος, ένας Κοσμήτορας και ένας Γραμματέας προέρχονται υποχρεωτικά από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο πέμπτος Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης, ο έκτος Αντιπρόεδρος από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης και ο έβδομος Αντιπρόεδρος από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.

Τα μέλη του Προεδρείου είναι υποχρεωτικά Βουλευτές, ενώ η ιδιότητα μέλους του Προεδρείου είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Υπουργού ή του Υφυπουργού. Αν ένα μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ αποδεχθεί θέση Yπoυργoύ ή Yφυπoυργoύ, θεωρείται πως παραιτείται αυτοδικαίως από μέλος του Προεδρείου της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και οι επτά Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε περιόδου και για όλη τη διάρκειά της.

Η θητεία των Κοσμητόρων και των Γραμματέων διαρκεί όσο και η τακτική Σύνοδος της Βουλής των Ελλήνων για την οποία εκλέχθηκαν.