Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

ev media-logo

Άγραφα: H αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

από την έντυπη έκδοση

Στον ορισμό δικαιούχων και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, προχώρησε το Δ.Σ. Αγράφων στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 30 Δεκεμβρίου 2019.dimotiko-simboulio-agrafa-kardabikis

Το θέμα ορισμού των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων δ. Αγράφων και προσδιορισμού της αποζημίωσης τους ανά συνεδρίαση, εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Γρηγόρης Παπαθανάσης, ο οποίος ανέφερε πως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα. Αφορά μόνο τα μέλη που η κατοικία τους απέχει περισσότερο από 10 χλμ από τη Δημοτική ή Τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του δήμου (Κερασοχώρι).

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που προσκόμισαν, δικαιούχοι αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είναι οι 15 από τους συνολικά… 16 δημοτικούς συμβούλους του δήμου Αγράφων (ποσοστό 94%). Πρόκειται για τους (σε παρένθεση ο τόπος κατοικίας που δήλωσαν):

Νιάφα Κωνσταντίνο (Αθήνα), Κοτρωνα Αννέτα (Καρπενήσι), Μπράζια Παναγιώτη (Ραπτόπουλο), Γκορόγια Παναγιώτη (Τριπόταμος), Κολοκώτσιο Βασίλειο (Καρπενήσι), Δημητρόπουλο Χρήστο (Αθήνα), Κουτσιούμπα Ευαγγελία (Λεπιανά), Νταλαφούρα Σωτηρία (Καρπενήσι), Μπαμπαλή Θεόδωρο (Καρπενήσι), Κίτσιο Γεώργιο (Καρπενήσι), Σταμούλη Αθανάσιο (Αθήνα), Τσιάμη Θεόδωρο (Αθήνα), Τάκη Κωνσταντίνο (Καρπενήσι), Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική (Παλαιοκατούνα) και Διώτη Αργυρώ (Παλαιοκατούνα). Ο δημοτικός σύμβουλος Μάκκας Απόστολος δεν δικαιούται αποζημίωση, καθώς ο τόπος κατοικίας του (Κρέντη) απέχει μόλις 3 χλμ από την έδρα του δήμου. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων (ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις), που ανέρχεται στο ποσό των 4.250 ευρώ. Επομένως, η αποζημίωση δικαιούχου ανά συνεδρίαση είναι 42,75 ευρώ (4.275 Χ 1%), ποσό που θα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο. Τέλος, να αναφέρουμε πως δικαιούχοι αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και οι σύμβουλοι που αποχώρησαν προ της ολοκλήρωσης αυτής.