Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

ev media-logo

Πως να οργανώσετε την επιχείρηση σας με την χρήση ενός μεσιτικού προγράμματος CRM

Ως επί το πλείστον, το λογισμικό CRM για ακίνητα έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης επαφών που μπορεί να προσφέρει μεγάλα οφέλη στην εταιρεία. Το επίπεδο επιτυχίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δέουσα επιμέλεια που έχει ασκηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Το πρώτο σκέλος της οργάνωσης  είναι να έχουμε ένα σύστημα αποθήκευσης για όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους πελάτες και με όλους όσους  ασχολούνται με αυτήν την επιχείρηση. 

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των πιθανών πελατών. Η διαχείριση πληροφοριών βρίσκεται στο επίκεντρο του CRM για ακίνητα.

Δεν έχει νόημα η συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών, αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε καλά. Ένα από τα λάθη που γίνονται  κατά το σχεδιασμό λογισμικού διαχείρισης επαφών είναι η συγκέντρωση των συναλλαγών μέσα σε ένα μόνο σκέλος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο μετακίνησης σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος. Η ενσωμάτωση είναι πολύ σημαντική, ειδικά εάν διαχειρίζεστε έναν μεγάλο οργανισμό με πολλαπλές ευθύνες. Ταυτόχρονα, οι επαφές πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μηνύματα δεν διαστρεβλώνονται. Για παράδειγμα, ένας πελάτης θα ήταν πολύ θυμωμένος εάν το ακίνητό του δεν πωλείται, επειδή η τιμή που αναφέρεται είναι υψηλότερη από αυτή που εξέφρασε.

Η καθημερινή διαχείριση του συστήματος CRM για ακίνητα μπορεί επίσης να μειώσει το βάρος της εκτέλεσης των καθημερινών υποχρεώσεων. Αντί να επωμίζονται οι μεσίτες το φόρτο εργασίας, τώρα θα μπορούν να επικεντρωθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το λογισμικό διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν το έργο τους αντί να χάνουν χρόνο σε ασήμαντες λεπτομέρειες.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις επιπτώσεις της ύπαρξης μιας αποθήκης δεδομένων.

Το μεσιτικό λογισμικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όσα πραγματικά σας χρειάζονται για να είστε οργανωμένος, να έχετε τον πλήρη έλεγχο για όλους και για όλα, να "μαρκετάρετε" την δουλειά σας και να χειρίζεστε αποτελεσματικά τα αιτήματα των πελατών σας. Μπορείτε να ενσωματώσετε άλλες πτυχές των οργανωτικών συναλλαγών όπως η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διαχείριση εγγράφων ή ακόμη και πίνακα αυτόματης ενημέρωσης (νέα ακίνητα, νέες ζητήσεις κτλ)

Μοντέλα λογισμικού διαχείρισης επαφών

Υπάρχουν αρκετές επιλογές κατά την επιλογή ενός CRM για ακίνητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε  δομή συνδυασμού η οποία εξαρτάται από τις προτεραιότητες του οργανισμού σας και από το κόστος που έχετε θέσει ως όριο σε οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που λαμβάνετε. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα μετανιώσετε την απόφαση να επιλέξετε αυτό το είδος λογισμικού για την διαχείριση της επιχείρησης σας.