Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

ev media-logo

Διά ζώσης ύστερα από μήνες, συνεδριάζει σήμερα (8/7) το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου - Δείτε τα θέματα

Επιστροφή στην κανονικότητα για τα όργανα του δήμου Καρπενησίου, που μετά από μήνες τηλεδιασκέψεων και διά περιφοράς συνεδριάσεων, ξεκινούν τις διά ζώσης συνεδριάσεις, κεκλεισμένων, ωστόσο, των θυρών.dimot-simboulio-karpen-2019

Η αρχή για το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, στις 6.00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτήριο ΚΑΠΗ, 3ος όροφος).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η 10η τακτική συνεδρίαση θα περιλαμβάνει 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία έχουν ως εξής:

Μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, Αποδοχή χρηματοδότησης ,εγγραφή της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Eπίσης, η ατζέντα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Παροχή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α για το έτος 2021, Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και στα ΙΕΚ, Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.82/2020 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ΔΣ) και Επικαιροποίηση της αριθμ.101/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Πρόταση για ονομασία πλατείας σε «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ στην Κοινότητα Καρπενησίου».