Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

ev media-logo

Τη διακοπή της σύμβασης για το κυλικείο στο Συνεδριακό Κέντρο, αποφάσισε η ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, ύστερα από αίτημα του εκμισθωτή

από την έντυπη έκδοση

Μείωση του ενοικίου στο κυλικείο του Συνεδριακού για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και διακοπή της σύμβασης από τον Μάιο, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, που συνεδρίασε την Τετάρτη 1/7.kilikeio-sinedriako11

Άποψη του κυλικείου στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου

Εισηγούμενη το θέμα, η πρόεδρος, κα Ευδοξία Κονιαβίτη, αναφέρθηκε σε επιστολή του εκμισθωτή του χώρου, με την οποία ζητούσε από την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της σύμβασης, έως να λάβει τέλος η νέα πραγματικότητα που έχει επιβάλλει ο κορονοϊός και τα μέτρα αποφυγής διασποράς του, μέσω συναθροίσεων κλπ.

«Από τον Μάρτιο διακόπηκε η λειτουργία του κυλικείου και οι προβλέψεις για την επανέναρξη της λειτουργίας του είναι συνολικά δυσοίωνες, καθώς δύσκολα θα επιτραπούν σύντομα σινεμά εκδηλώσεις κτλ. που προβλέπουν συγκέντρωση πλήθους. Ακόμα και αν επιτραπούν οι δραστηριότητες αυτές σίγουρα, θα έχουν όριο ατόμων πράγμα που σημαίνει και πάλι περιορισμένο τζίρο. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν, αλλά και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι εκδηλώσεις του Δήμου θα είναι περιορισμένες, άρα πιθανότατα δεν θα χρειαστούν υπηρεσίες κυλικείου, ζητάμε τη διακοπή της σύμβασης μας με την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο έγγραφό του προς την εταιρεία ο εκμισθωτής του κυλικείου. «Το ενδιαφέρον μας για το κυλικείο και η προσήλωσή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες», υπογράμμιζε επίσης.

Η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ έφερε στο Δ.Σ. την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.».

Κατόπιν αυτού, πρότεινε να γίνει μείωση του ενοικίου σύμφωνα με την ΠΝΠ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, «…ήτοι από 130 ευρώ που ήταν το μηνιαίο μίσθωμα σε 78 ευρώ για κάθε μήνα», καθώς και τη διακοπή της σύμβασης από τον Μάϊο του 2020». Με την επανέναρξη λειτουργίας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Συνεδριακό Κέντρο, θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του, με λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης, σημειώνεται στην απόφαση.