Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου. Κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Τα θέματα

Κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, θα συνεδριάσουν, την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του δήμου Καρπενησίου.dimarxeio-simaies-xoris-kalodia

Με 7 θέματα η Οικονομική

Η 41η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει 25 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ, στο δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) στον Προφήτη Ηλία, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Διαπίστωση αδυναμίας – έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.082.520,00 με ΦΠΑ.

3. Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

4. Πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων έργου με άδεια χειριστή ομάδας Α ειδικότητας 4, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων -Δαπάνη υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2020.

6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ‘Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου» αναδοχόυ Ανδρέα Τάσιου.

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς» αναδόχου Κων/νου Μπουλογιάννη.


Με 4 θέματα η Ποιότητα Ζωής

Αντίστοιχα, η 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δ. Καρπενησίου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/8 και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση περιπτέρου(ακινήτου)

2. Επί αιτήματος Κυριακής Θεοδωρογιάννη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Λεπενιώτη 27 (θέμα από αναβολή)

3. Επί αιτήματος Ιωάννας Σαμαρά για παραχώρηση θέσης στάσης στην οδό Ζηνοπούλου 30

4. Επί αιτήματος Γεωργίου Παπαζαχαρία για τοποθέτηση εμποδίων επί οδοστρώματος (οδού Αισώπου)