Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

ev media-logo

Τρεις (3) γυμναστές προσλαμβάνει ο δήμος Καρπενησίου, για την υλοποίηση του προγράμματος "Αθληση για όλους" - Η διαδικασία

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν τα τμήματα άθλησης που πραγματοποιεί ο δήμος Καρπενησίου κάθε χρόνο δωρεάν για τους δημότες.

athlisi-gia-oous-edited

Στην πρόσληψη τριών (3) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, προχωρά ο δήμος Καρπενησίου με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2020-2021. Οι προσληφθέντες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για διάστημα περίπου οκτώ (8) μηνών.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να προσληφθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής με πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής και ένα (1) ακόμη άτομο ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής με πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή» της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.

Τα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ., υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί, φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος, έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία και έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αιτήσεις 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και λήγει στις 9 Νοεμβρίου 2020 και πραγματοποιείται αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του δήμου (οδός Ύδρας 6,Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων), καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» όπου δημοσιεύεται σχετική περιληπτική διακήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.karpenissi.gr).