Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

oikonomiko-panep

Περιγραφή

Ο σκοπός του προγράμματος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων οι απόφοιτοι μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, το τμήμα απευθύνεται, κυρίως, σε δύο κατηγορίες υποψηφίων: α) σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά να επικεντρωθούν σε νέες ειδικεύσεις, όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, λήψης αποφάσεων, ανάλυσης οργανισμών, εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λ.π. και β) σε αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά.

 

Μαθήματα

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών των 8 εξαμήνων αποτελείται από τέσσερα μέρη / φάσεις:

Φάση Α: Τα πρώτα δύο εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 υποχρεωτικά εισαγωγικά μαθήματα υποδομής (Μαθηματικά, Οικονομικά, Πληροφορική, Διοίκηση κ.λ.π.) που πρέπει να γνωρίζει κάθε πρωτοετής φοιτητής ενός Business School.

Φάση Β: Στο 3ο, 4ο και 5ο εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν 15 υποχρεωτικά μαθήματα μέσα από τα οποία μαθαίνουν γενικά εργαλεία, μεθοδολογίες και τεχνικές που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν μεγάλη γκάμα προβλημάτων μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: (1) Ποσοτικές μέθοδοι και διοικητική επιστήμη, (2) Οργανωσιακή και επιχειρηματική στρατηγική, (3) Πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, που καλύπτουν τους τρεις σύγχρονους γνωσιακούς πυλώνες ενός επιστήμονα Business School.

Φάση Γ: Στο 6ο και 7ο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις πέντε κατευθύνσεις του τμήματος. Αναλόγως την κατεύθυνση, από τα 10 μαθήματα τα 7 είναι υποχρεωτικά και οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα ή άλλα τμήματα του ΟΠΑ.

Φάση Δ: Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Κάθε Παρασκευή πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα «Επιχειρηματικότητα».

Οι κατευθύνσεις του τμήματος, που οι φοιτητές επιλέγουν στο έκτο εξάμηνο είναι:

1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3. Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

5. Στρατηγικοί και Ανθρώπινοι Πόροι

Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικά από τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα:

Μαθηματικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και τη Διοίκηση, Προγραμματισμός, Λογιστική, Μακροοικονομική Ανάλυση, Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και την Τεχνολογία, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία, Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός, Δίκτυα – Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων, Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική, Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων, Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή, Ανάλυση  και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού, Διοίκηση Ποιότητας, Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.

 

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα προσφέρει τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

1. Μaster in Business Administration (MBA) International Program (πλήρους και μερικής φοίτησης)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.B.A.) (Διατμηματικό με τα τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Πληροφορικής του Ο.Π.Α.-μερικής φοίτησης)

3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Διατμηματικό – πλήρους και μερικής φοίτησης)

4. Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (μερικής φοίτησης)

5. Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΜΑ in Heritage Management), από κοινού με το University of Kent, στα αγγλικά, σε συνεργασία με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας)

 

Εργασιακά

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας όπως:

α) Μάρκετινγκ, β) Διοίκηση Παραγωγής, γ) Χρηματοοικονομικά, δ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.

Επίσης, σε ειδικότητες αιχμής όπως: α) Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, β) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών, γ) Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων και Διαδικασιών, δ) Διοίκηση Γνώσης και Μάθησης ε) Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, στ) Internet, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών και Μάρκετινγκ, ζ) Χρηματοοικονομική Μηχανική, η) Διοίκηση Υπηρεσιών, θ) Επιχειρησιακή Στρατηγική, ι) Διαχείριση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Νέων Επιχειρήσεων, ια) Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μέθοδοι και ιβ) Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.

Τέλος, οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 09, Οικονομολόγων και μπορούν να διοριστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

• Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχουν όλα τα δικαιώματα του οικονομολόγου και του λογιστή.

• Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1992.

• Στο τμήμα λειτουργούν και τα ακόλουθα εργαστήρια: Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοικητικής Επιστήμης, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας, Πληροφορικής.

• Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Economic Chamber of Greece), Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ. 10563, Αθήνα, Τηλ.: 210 52.02.250-260-270, Φαξ: 210 52.29.167, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.oe-e.gr/, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

• Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα, Τηλ.: 210/2112000, www.eede.gr

 • Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.), Στουρνάρη 37, 10682 Αθήνα, Τηλ.: 210 33.01.307 - 210 33.00.999, Ηλ. Διεύθυνση: www.epy.gr/gr/home/index.asp

• Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), Αχαρνών 427, 11 143 Αθήνα, Τηλ.: 213.0328550, Ηλ. Διεύθυνση: www.ath.aegean.gr/eeee/

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.