Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


«Πυξίδα για το μέλλον» | Τμήματα Στατιστικής. Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

samos-statistiki

· Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος

· Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

· Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

 Περιγραφή

Τα τμήματα ασχολούνται με την προαγωγή της στατιστικής και της αναλογιστικής επιστήμης και έχουν ως πρωτεύοντα στόχο την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους ή μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Μαθήματα

Το τμήμα της Σάμου περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του δύο κύκλους σπουδών: α) Στατιστικός Κύκλος και β) Αναλογιστικός και Χρηματοοικονομικός Κύκλος. Το τμήμα του Ο.Π.Α. δεν χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του σε τομείς ή κατευθύνσεις. Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά μαθήματα που διδάσκονται στα τμήματα είναι τα ακόλουθα:

Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Μικροοικονομία – Μακροοικονομία, Άλγεβρα, Απειροστικός Λογισμός, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Γενικές Ασφαλίσεις, Δημογραφία, Λογιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αριθμητική Ανάλυση, Διοικητική Κινδύνου, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, κ.ά. Το τμήμα του Ο.Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να επιλέγουν αρκετά μαθήματα και από τα άλλα τμήματα του πανεπιστημίου.

Εργασιακά

Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως στατιστικοί (και όχι στατιστικολόγοι, όπως συνηθίζεται να λέγεται), ως αναλογιστές και ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Πολύ αναλυτικά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του τμήματος της Σάμου σύντομες περιγραφές των δύο αυτών επαγγελμάτων. Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σε αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος, μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στον δημόσιο τομέα υπάρχουν τμήματα Στατιστικής σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σε ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ερευνητικά ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

 Χρήσιμες Πληροφορίες

 Σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγχωνεύεται με το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα το Καρλόβασι. Το νέο τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:α) Μαθηματικών και β) Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Φ.Ε.Κ. 131/ τ.Α΄/ 5-6-2013 Π.Δ.93, Αρ.1. Η κάθε κατεύθυνση έχει διαφορετικό κωδικό στο μηχανογραφικό δελτίο.

 -Το τμήμα Στατιστικής του ΠΑ. ΠΕΙ. από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 είναι κοινό στο 2ο και 5ο επιστημονικό πεδίο.

 - Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, Ξενοφώντος 10, 105 57, Αθήνα, Τηλ. 210  32.99.598, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.actuaries.org.gr/

- Οι απόφοιτοι του τμήματος του Ο.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Πειραιά μπαίνουν στον Κλάδο Π.Ε. 09, Οικονομολόγων και μπορούν να εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση.

 Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr