Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας. Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

tei-athinas

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος της Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ καλύπτει τα πεδία των Επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Πέραν των γνώσεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω τομείς δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.

Μαθήματα

Το τμήμα χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του σε τρεις τομείς: α) Ενεργειακής  Μηχανολογίας, β) Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας και γ) Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων και Διαχείρισης Συστημάτων. Μερικά από τα βασικά μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών είναι τα ακόλουθα:

Μαθηματικά, Φυσική, Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μετάδοση Θερμότητας, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Τεχνολογία Θέρμανσης, Ατμολέβητες, Θέρμανση, Ψύξη και Κλιματισμός, Στοιχεία Μηχανών και Μεταφορικά Συστήματα, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Ισχύος, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικά Δίκτυα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Μετρήσεων, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά κ.ά.

Εργασιακά

Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνικής Τ.Ε., μετά από την έκδοση σχετικού Π.Δ., έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, έχοντας το πλεονέκτημα της σφαιρικής γνώσης σε ενεργειακά θέματα.

Σε γενικές γραμμές, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

  • Στον δημόσιο τομέα (υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Ανάπτυξης, Δ.Ε.Η. και άλλα σχετικά υπουργεία και οργανισμούς).
  • Στον ιδιωτικό τομέα (σε εργοληπτικές εταιρίες συντήρησης και κατασκευής ηλεκτρικών δικτύων).

-Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 108, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 141, 12-6-2013,  αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 3ης Ομάδας της Α’ Ειδικότητας, Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών της Γ’ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ’ ειδικότητας

Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του.

Χρήσιμες Πληροφορίες

-Το τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», μετονομάστηκε σε τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ..

- Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής είναι μοναδικό στον χώρο των Τ.Ε.Ι., αλλά και γενικότερα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του τμήματος αποφοίτησαν κατά το εαρινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους 1989-90.

- Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), Βερανζέρου 15 (4ος όροφος), 10 677, Αθήνα, Τηλ.: 210 52.27.812, 52.36.383, Ηλ. Διεύθυνση: www.eetem.gr, e-mail: eetem@hol.gr


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr