Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

ev media-logo

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Σήμερα, Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, ξεκινούν οι αιτήσεις για την ένταξη των δικαιούχων στη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου

koinoniko pantopoleio

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του δήμου Καρπενησίου λειτουργεί ήδη έξι μήνες. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα ωφελούνται 50 δικαιούχοι με τις οικογένειές τους, ενώ έκτακτα υποστηρίζονται και άτομα που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένη στιγμή προβλήματα οικονομικά, υγείας ή κοινωνικά και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Παντοπωλείου, οι ωφελούμενοι δικαιούνται τις παροχές για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας των έξι μηνών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται στην παρούσα φάση, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Έτσι, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο και η λειτουργία του θα χωριστεί σε δύο εξάμηνα· Ιούνιος - Νοέμβριος και Δεκέμβριος - Μάιος.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου και θα πραγματοποιείται στην Επιτροπή Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά είναι: αίτηση ενδιαφέροντος, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ, έντυπο Ε9, κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως, εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά, θα συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία όπως η συμμετοχή σε άλλο κοινωφελές πρόγραμμα του δήμου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 - 5.000 ευρώ ετησίως), η πολυτεκνία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνθήκες στέγασης, περιουσιακή κατάσταση, ύπαρξη προβλημάτων υγείας.