Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

ev media-logo

Στους δήμους Καρπενησίου & Αγράφων κατατίθενται οι αιτήσεις για επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος - Τα δικαιολογητικά

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται πλέον, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74 ΚΥΑ, στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018.reuma-kommeno1

 

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στους δήμους Καρπενησίου και Αγράφων, η οποία θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) έτους 2017 (χρήση 2016) όλων των μελών του νοικοκυριού, 2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά σημειώματα) έτους 2017 (χρήση 2016) όλων των μελών του νοικοκυριού, 3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2017 (χρήση 2016) όλων των μελών του νοικοκυριού, 4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 6. Γνωστοποίηση πιστοποίησης Αναπηρίας Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (εάν υπάρχει), 7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα/νοσοκομείου για την ανάγκη κατ' οίκον μηχανικής υποστήριξης σε ισχύ (εάν υπάρχει) και δικαιολογητικά μεταβολής των παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία ή εφόσον έχει κατατεθεί η δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2018 (χρήση 2017) απαιτείται και προσκόμιση της δήλωσης αυτής.

Τέλος, να αναφέρουμε πως η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στους δήμους και στη συνέχεια θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί.