Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

ev media-logo

Το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Αγράφων. Το Κέντρο Κοινότητας αναλαμβάνει μόνιμα τη διανομή τροφίμων & αγαθών

Με στόχο να καλυφθούν ανάγκες άπορων δημοτών και νοικοκυριών των Αγράφων, το Κέντρο Κοινότητας που στεγάζεται στη Δυτ. Φραγκίστα, οργάνωσε και θα υλοποιήσει δράση Διανομής Αγαθών, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

kentro-koinotitas-agrafwn1

Πριν λίγες ημέρες ο δήμος Αγράφων ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δράση «Διανομή Αγαθών» η οποία θα υλοποιηθεί από την υπηρεσία του δήμου Αγράφων «Κέντρο Κοινότητας». Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» και έχει ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των δημοτών του Δήμου Αγράφων με βασικά αγαθά διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. είδη υγιεινής) ώστε «οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτισμού και διαβίωσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες». Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών είναι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε βασικά αγαθά διαβίωσης.

Τα κριτήρια

Από την εξέταση των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι (διαβάστε παρακάτω), θα διαπιστωθεί η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα κλιμακούμενο για τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού ως εξής: ενδεικτικά, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ετήσιο ατομικό εισόδημα ύψους 4.512 ευρώ και για νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δυο ανήλικους, ποσό 9.475 ευρώ.

Όσον αφορά στα περιουσιακά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης και το συνολικό ύψος των καταθέσεων, η οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες), η κατάσταση υγείας (τυχόν παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα, αναπηρία), η ανεργία και οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση θέτει το άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Τα δικαιολογητικά

Στο Κέντρο Κοινότητας απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δυνητικούς διακατόχους: Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριου σε ισχύ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Οποιοδήποτε αποδεικτικό πιστοποιείται η Δ/νση κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ), Αντίγραφο τους τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (Ε1) και Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο. Θα προσμετρώνται, επίσης, συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προθεσμίες

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ΜΟΝΟ στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας, στη Δυτική Φραγκίστα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (και ώρες 8:00-14:30). Τηλέφωνα επικοινωνίας 22373-51100 και 22373-51127.

Η υποβολή των αιτήσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στα ΚΕΠ καθώς θα λαμβάνεται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό κοινωνικό ιστορικό.  Η υποβολή της αίτησης σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού γίνεται μόνο από τον αρχηγό της οικογενείας και όχι από τα μέλη.