Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

ev media-logo

Ανάδοχος για το «ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΟ». Με έκπτωση που αγγίζει το 38% θα κατασκευαστεί το έργο στην Ανατολική Φραγκίστα

Με σημαντική έκπτωση που αγγίζει το 38% του αρχικού προϋπολογισμού, αναμένεται να κατασκευαστεί το έργο αναβάθμισης και διαρρύθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων στο "ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΟ" του δήμου των Αγράφων, στην Ανατολική Φραγκίστα. Ανάδοχος εταιρεία αναδείχθηκε η κατασκευαστική "Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ" ενώ το έργο θα κοστίσει συνολικά 412.000 ευρώ.kafantareio-fragkista11

Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων και μεταξύ άλλων θεμάτων, ήταν και η αποδοχή της έκθεσης  επιτροπής διαγωνισμού, του έργου “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό  665.000 ευρώ με ΦΠΑ και υλοποιείται από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου Αγράφων.

Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 2/9/2018 και αφού ελήφθησαν υπόψιν όλες οι νόμιμες διαδικασίες -όπως η έκδοση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής στις 18/7/2018, η παρέλευση των νόμιμων προθεσμιών χωρίς να ασκηθεί ένσταση-  η επιτροπή προχώρησε στην εισήγηση  των αποτελεσμάτων της, στην Οικονομική επιτροπή του δήμου Αγράφων.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε  και ομόφωνα “Εγκρίνει το από 02-10-2018 πρακτικό II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η αναφερόμενη Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν και τα έκρινε, έγκυρα.

Ομόφωνα κατακυρώνει τον διαγωνισμό ανακηρύσσοντας οριστικό ανάδοχο του έργου, την ανάδοχη εταιρεία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ”, η οποία πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 38,29%, με τελικό κόστος κατασκευής του έργου στα 412.000 ευρώ με ΦΠΑ.