Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

ev media-logo

Απορριπτική απόφαση για αιολικό στην Επισκοπή Ευρυτανίας

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας η οποία συνεδρίασε χθες 10 Μαΐου 2012 στην Λαμία, με δυο θέματα για την Ευρυτανία, αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβούλου Ευρυτανίας κ. Λάμπρου Τσιτσάνη, να απορρίψει τους Περιβαλλοντικούς όρους για αιολικό στην περιοχή της Επισκοπή Ευρυτανίας.

 aioliko--23434

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Ευρυτανιας αναφέρεται

Συνήλθε η Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 10-05-2012 και εκτός των άλλων θεμάτων που συζήτησε και πήρε απόφαση, αποφάσισε και για θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου». Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου βρίσκεται στο Νομό Καρδίτσας.

Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή τμήματος 8,5 χλμ του «Παραμεγδόβιου» δρόμου, από τον οικισμό Νεράιδα της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας έως λίγο μετά τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στη θέση «Κοκκινόβρυση» στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομάτας του Δήμου Αγράφων.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, μήκους 52μ και πλάτους 9,5μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 22.000.000 ευρώ.

Κατά τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως καταφύγιο άγριας ζωής και να ληφθεί κάθε μέριμνα για τις διαβάσεις και την προστασία άγριων ζώων.

Να γίνουν εργασίες αποκατάστασης τοπίου μετά το πέρας των εργασιών και να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς.

Να τηρούνται επίσης όλα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο.

Τέλος μετά την συζήτηση και την επιχειρηματολογία, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Λάμπρου Τσιτσάνη, για  την αναγκαιότητα αυτού του «Παραμεγδόβιου δρόμου, που τόσα χρόνια πριν ξεκίνησε και ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε θετικά.

Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16 WM, στη θέση «Καρανικόλας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας (Επισκοπή) στον Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Ύστερα από τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας για εγκατάσταση οκτώ (8) ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 16MW, το λόγο πήρε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, κ. Λάμπρος Τσιτσάνης ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν ότι:

 1) Σε πολύ κοντινή απόσταση, διακοσίων (200) μέτρων περίπου υπάρχουν οι οικισμοί Φτελιά και Πύρνος, με δεκαπέντε (15) οικογένειες.

2) Η περιοχή αυτή και συγκεκριμένα η θέση «Καρανικόλας» είναι πανοραμικά της Λίμνης Κρεμαστών, όπου εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία γίνεται μεγάλη και συστηματική προσπάθεια αξιοποίησής της. Προσφάτως δε, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ποσό ύψους 450.000 ευρώ για παραλίμνιο δρόμο (Φτερόλακα – Παλαιοχώρι).

Είναι σε εξέλιξη μελέτες για προβλήτες, οδικές προσβάσεις για την τουριστική ανάπτυξή της και ασφαλώς προοπτική για παραλίμνιες θέσεις αναψυχής, ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, προγράμματα αγροτουρισμού, ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, σύνδεσή της με Λίμνη Πλαστήρα κ.λπ.

Περιττό να τονιστεί για μια ακόμη φορά ότι είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, η καθαρότερη λίμνη στην Ευρώπη και πέμπτη παγκοσμίως. 

3) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την έγγραφη αντίθεση – διαμαρτυρία των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, τόσο του Δήμου Αγράφων όσο και του Δήμου Αγρινίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης τοποθετήθηκε και εισηγήθηκε αρνητικά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Μετά από την ανωτέρω εισήγηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη θέση «Καρανικόλας» της Τ. Κ. Επισκοπής του Δήμου Αγράφων.