Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

ev media-logo

Δασαρχείο Καρπενησίου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για καυσόξυλα - Αιτήσεις, προθεσμίες και δικαιολογητικά (έντυπη)

dasarxeio11111

Το Δασαρχείο Καρπενησίου αναμένεται να διαθέσει καυσόξυλα ελάτης με το ανάλογο αντίτιμο που καθορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα εν λόγω καυσόξυλα, θα παραληφθούν από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς από τα Δημόσια Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου (για τον δήμο Αγράφων από το δημόσιο Δάσος Μαυρομάτας  και για τον δήμο Καρπενησίου από τα δημόσια Δάση Κρικέλλου, Άμπλιανης, Σταύλων και Καστανιάς) για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του.

Όπως τονίζεται, η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα· θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δασαρχείο, από σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 2019. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 1)Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ (δίνεται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου), 2)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (δίνεται από τον δήμο), 3)Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (δίνεται από τον δήμο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), 4)Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής ή από Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας), 5)Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ), 6)Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής του ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας) και 7)Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2018 (σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό του 2018, μπορεί να προσκομιστεί του 2017). Το έντυπο της αίτησης, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση θα δίνεται από τη Δασική Υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22370 22204.