Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

ev media-logo

Υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» - Κριτήρια και προθεσμίες αιτήσεων

ypotrofies-arxeio11

Για ακόμη μια χρονιά, η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα Λύκεια του νομού κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση, καθώς επίσης η οικογενειακή και η οικονομική τους κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ, φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και να τα υποβάλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (Κτήριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας-Καρπενήσι). Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλέφωνο 22370-80247.