Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021

ev media-logo

Επισκευή δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου Καρπενησίου

Δύο νέους διαγωνισμούς προκήρυξε ο δήμος Καρπενησίου σχετικά με την συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης και δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου, συνολικού προϋπολογισμού 96.800 ευρώ

erga idreusis

Συγκεκριμένα, ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος θα διενεργηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 από τις 12.00 έως τις 12.30 το μεσημέρι, στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, αφορά τη «Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων» και έχει προϋπολογισμό 53.600 ευρώ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου, την ίδια ώρα.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για κάθε διαγωνιζόμενο, ορίζεται στα 1.072 ευρώ, για το σύνολο της εργασίας ή 357,20 ευρώ, για κάθε επιμέρους εργασία Δημοτικής Ενότητας.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α Τάξης ή εγκαταστάτη υδραυλικού Α τάξης τουλάχιστον.

Ο δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος επίσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 από τις 10.00 έως τις 10.30 το πρωί, στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, αφορά τη «Συντήρηση - επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 43.200 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο ορίζεται στα 864 ευρώ, για το σύνολο της εργασίας, ή στα 172,70 ευρώ, για κάθε επιμέρους εργασία Δημοτικής Ενότητας, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητος και κατηγορίας 1.

Για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία, στο τηλέφωνο 22370-89071, ενώ τέλος να αναφέρουμε πως τα τεύχη των μελετών παρέχονται καθημερινά, έως την Τετάρτη 23 Μαΐου, με το αντίτιμο των 10 ευρώ.