Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021

ev media-logo

Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων και Σεμινάρια για οδηγούς οχημάτων μεταφοράς οπληφόρων ζώων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

trakter

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας- λόγω της τροποποίησης που υπήρξε στη νομοθεσία που αφορά την έκδοση δελτίου ταξινόμησης και απογραφής (Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας) αγροτικών μηχανημάτων (Γεωργικοί Ελκυστήρες)- βάσει της ΥΑ Γ3Β 296/30687/14.03.2012 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτρέπεται η εισαγωγή, καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ εγκεκριμένου τύπου, χωρίς ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Όσον αφορά τα ήδη ταξινομημένα γεωργικά μηχανήματα, είναι δυνατή η απογραφή και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή γεωργικών μηχανημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ιωάννη Μπογιαντζή, στο τηλέφωνο 22370-80257.


Εντωμεταξύ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, έχουν προγραμματίσει την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους οδηγούς και συνοδηγούς οχημάτων μεταφοράς οπληφόρων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή και πουλερικά) αντίστοιχα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2012, στα Τρίκαλα.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω σεμινάρια, εφόσον είναι κάτοχοι διπλώματος Γ΄ ή Ε΄ κατηγορίας, μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, μέχρι τις 20 Μαΐου 2012.