Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

ev media-logo

Οι πέντε (5) νέοι αντιδήμαρχοι Αγράφων. Tρεις από την ομάδα Καρδαμπίκη, δύο από την ομάδα Σουλιώτη, με θητεία ενός έτους

από την έντυπη έκδοση (αρ. φύλλ. 868/04-09-2019)

Αν στον δήμο Καρπενησίου η μετάβαση της εξουσίας σε νέα πρόσωπα ήταν μία απλή διαδικασία, στον δήμο Αγράφων αντίθετα αποτέλεσε τομή. Από τις εκλογές προέκυψε νέος δήμαρχος, ο Αλέξης Καρδαμπίκης ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί σχεδόν με ισάριθμα μέλη.antidimarxoi-agrafwn-2019-2020

(Από πάνω αριστερά προς τα κάτω) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, (από πάνω δεξιά προς τα κάτω) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Νέοι αντιδήμαρχοι

Την Τρίτη 3/9/2019 ο νέος δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ανακοίνωσε τους πέντε αντιδημάρχους στον δήμο Αγράφων με θητεία ενός έτους που λήγει στις 31/8/2020 και παράλληλα τους ανέθεσε τις αρμοδιότητες που προβλέπονται. Χαρακτηριστικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο δήμαρχος κράτησε ο ίδιος τις αρμοδιότητες των έργων.

Τηρήθηκε η συμφωνία

Η κατανομή των εξουσιών και οι πέντε αντιδήμαρχοι (τρεις από την ομάδα Καρδαμπίκη και δύο από την ομάδα Σουλιώτη) ορίστηκαν βάσει της συμφωνίας που έγινε μεταξύ των δύο συνδυασμών που συνδιοικούν τον δήμο, του δημάρχου και της Χρύσας Σουλιώτη όπως αυτό έγινε γνωστό δημόσια πριν τις εκλογές του Β’ γύρου.

Βάσει του "συμφωνητικού συνεργασίας", οι θέσεις των αντιδημάρχων θα εναλλάσσονται ανά θητεία μεταξύ των μελών των δύο συνδυασμών ανάλογα με την δυναμική του και πάντα με γνώμονα όπως υποστηρίζουν οι δύο πλευρές την συνεργασία και την διαφάνεια. Τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων αποκαλυφτήκαν ήδη από την περασμένη έκδοση αποκλειστικά από τα «Ευρυτανικά Νέα». Οι πέντε αντιδήμαρχοι είναι:

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες που σχετίζονται με Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ, Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών, Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας, Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου, Γραφείο Ταμείου και Μισθοδοσίας. Ορίστηκε επίσης κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Απεραντίων.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου με αρμοδιότητες που σχετίζονται με Εποπτεία - Σχεδιασμού & Συντονισμού, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ύδρευσης, Αποχέτευσης και Συντήρησης ανά Δ.Ε. Πολιτικής Προστασίας και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Ασπροποτάμου.

ΜΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας με αρμοδιότητες  που σχετίζονται με Καθαριότητα & Ανακύκλωση ανά Δ.Ε. Γραφείο Κίνησης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γραφείο Οχημάτων & Απορριμματοφόρων και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Βίνιανης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες που σχετίζονται με Γεωργία, Κτηνοτροφία & Αλιεία, Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης & Τουρισμού και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Αγράφων.

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. Αναπληρώτρια Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού με αρμοδιότητες που σχετίζονται με Κοινωνική Πολιτική & Ισότητας φύλλων, Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας - Δια βίου Μάθησης - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς - Πολιτισμού, Γραφείο ΚΑΠΗ και Τμήματος Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Φραγκίστα.

Η κα Σουλιώτη ορίστηκε αναπληρώτρια δημάρχου. Σύμφωνα με την απόφαση: "Ορίζουμε την Αντιδήμαρχο Σουλιώτη Χρυσούλα Αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και η Αναπληρώτρια αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλη".