Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: Προσλήφθηκαν τρεις ειδικοί σύμβουλοι, έρχονται δύο ακόμα προσλήψεις για την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας

από την έντυπη έκδοση

Συνολικά πέντε (5) ειδικούς συμβούλους, όσοι και ο αριθμός των αντιδημάρχων, δικαιούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης και ήδη οι τρεις θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Η επιλογή των προσώπων είναι σημαντική για τον εκάστοτε δήμο, καθώς πρόκειται για άτομα που στέκονται δίπλα στους δημάρχους, επικουρώντας καθημερινά το έργο τόσο των ίδιων, όσο και των αντιδημάρχων και γενικότερα των αιρετών του δήμου.dimarxeio-agrafwn-kerasoxori1

Αν και οι ειδικοί σύμβουλοι ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζονται με το προσωπικό του δήμου, ζητούν από τις υπηρεσίες όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν τους τομείς για τους οποίους προσλήφθησαν.

Δεδομένων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, η οποία όπως έχουν γράψει σε σχετικά ρεπορτάζ τα «Ευρυτανικά Νέα» έχει αποδεκατιστεί, ο δήμαρχος προχωρά στην πρόσληψη τριών (από τους συνολικά πέντε) ειδικών συμβούλων με ειδικότητα και εμπειρία σε θέματα τεχνικών έργων και υποδομών του δήμου.

Ποιοι προσλαμβάνονται

Πέραν των συμβούλων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο δήμος προχώρησε στην πρόσληψη δύο ακόμη ειδικών συμβούλων που θα απασχοληθούν στον τομέα της δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας και της εκπαίδευσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων του δήμου Αγράφων, αντίστοιχα.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Τζερεμέ του Χρήστου, πτυχιούχο του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας και την Βασιλική Τάτση του Χρήστου, πτυχιούχο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

Την τρίτη θέση ειδικού συμβούλου καταλαμβάνει ο Χρήστος Μάκκας του Ευαγγέλου, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Οι δύο νέες θέσεις

Όπως προαναφέραμε, ο δήμος Αγράφων ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ακόμη ειδικών συμβούλων με αντικείμενο τα τεχνικά έργα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη μια εκ των δύο θέσεων, θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο Πολιτικών Δομικών Έργων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών και Διδακτορικό Δίπλωμα (ή να είναι Υποψήφιος/α Διδάκτορας) με γνωστικό αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με τις γεωλογικές αστοχίες - κατολισθήσεις, ενώ για τη δεύτερη θέση θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 2/12.