Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

ev media-logo

Προσλαμβάνονται 1.300 εποχικοί πυροσβέστες - Πέντε (5) άτομα στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γρανίτσας Ευρυτανίας. Οι ειδικότητες, οι προθεσμίες

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα με διάρκεια σύμβασης την ημερομηνία υπογραφής της πρόσληψης, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.pyrosbestika-oximata

Πέντε (5) θέσεις στην Ευρυτανία

Στον νομό Ευρυτανίας, προβλέπονται συνολικά πέντε (5) θέσεις, που αφορούν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που λειτουργεί στη Γρανίτσα του δήμου Αγράφων Ευρυτανίας. Ειδικότερα για την κατηγορία Α’ προβλέπονται τρεις (3) θεσεις και για την κατηγορία Β’ δύο (2) θέσεις.

Πληροφορίες παρέχονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, στο τηλ.: 2237023103 (διεύθυνση ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΑΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΤΖΗ - ΠΟΛΥΖΩΗ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Τ.Κ. 36100).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι χίλιοι τριακόσιοι (1300) συμβασιούχοι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατανεμονται σε δυο κατηγοριες. 856 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ και 444 στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ και κατανέμονται σύμφωνα με τις κενές θέσεις κατά υπηρεσια με ειδικοτητες οπως παρακατω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'. Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'. Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ' κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02/04/2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10/04/2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄, με την ένδειξη "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ".


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ