Τρίτη, 23 Απριλίου 2024

ev media-logo

Μικροέργα στη Δ.Ε. Δομνίστας. Παρεμβάσεις με 45.000€ σε Άμπλιανη, Μεσοκώμη, Ροσκά, Στάβλους και Ψιανά

roska-xorio-pinakida1

Με το ποσό των 44.780 ευρώ, ο δήμος Καρπενησίου δημοπρατεί έργο οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας. Οι εργασίες που θα γίνουν έχουν ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών στη Δ.Ε. Δομνίστας και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να κατασκευασθεί οπλισμένος τοίχος αντιστήριξης μήκους περίπου 20 μ. κάτωθεν οικίας Τυλιγάδα στην Άμπλιανη, επίστρωση του δρόμου προς «Πλατανιά» Μεσοκώμης με αμμοχαλικώδη υλικό για μήκος περίπου 500 μ., τσιμεντόστρωση εντός του οικισμού Ροσκάς μήκους 40 περίπου μέτρων, τσιμεντόστρωση στον δρόμο προς «Πάνω Βρύση» Στάβλων μήκους περίπου 105 μέτρων, στον οικισμό «Σέλλος» της Τ.Κ. Ψιανών προβλέπεται τσιμεντόστρωση στον δρόμο άνωθεν οικίας Ν. Μπούρα, μήκους περίπου 35 μέτρων κ.ά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.780 ευρώ, μαζί με το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα και τον Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. του οικονομικού έτους 2019 του δήμου Καρπενησίου.