Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

ev media-logo

Εννέα 3μηνα στα Άγραφα, με περιθώριο υποβολής αιτήσεων… μίας (1) ημέρας - Οι θέσεις, οι ειδικότητες, η διαδικασία

agrafa-proslipseis-9mina-2020

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, διάφορων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, αποφάσισε ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1 άτομο), ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (2 άτομα), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (3 άτομα), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (3 άτομα).agrafa-proslipseis-9mina1

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν:

1. Αίτηση (διατίθενται στην ιστοσελίδα του δήμου) 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης και όλων των απαιτούμενων αδειών, ανά κωδικό θέσης 4. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να... βιαστούν: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και της ιστοσελίδας του δήμου Αγράφων, ήτοι από 9/9/2020 και ώρα 8:00, και θα διαρκέσει έως 10/09/2020 και ώρα 15:00. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του δήμου Αγράφων (πατήστε ΕΔΩ).

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας θα ανέλθει σε 36.570 ευρώ.