Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

ev media-logo

Σε εξέλιξη η διαδικασία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου στην Ευρυτανία - Οι προθεσμίες

Η υποχρέωση διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου, αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί, συγκυριακά ή μη, να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.provata-kopadi1

Όπως αναφέρει το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή και η κοινοποίησή της ξεκίνησε από την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και 15η Δεκεμβρίου 2020. Σε ό,τι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί: (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του στην οικεία κτηνιατρική αρχή με παράλληλη προσκόμιση των Μητρώων Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (παλαιού και νέου), (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών (http://e-services.minagric.gr) που έχουν τεθεί σε λειτουργία και ενεργοποιήθηκαν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

«Στα πλαίσια των μέτρων καταπολέμησης του ιού COVID-19, συστήνεται για την κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων, η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς τη φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην οικεία κτηνιατρική αρχή», σημειώνεται. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2237080260 και 2237080248.