Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Ο Σπ. Μιχαλούλης αναλύει το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου

594

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ασχολείται με τη μελέτη όλων των φάσεων του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος ή συστήματος, ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο της αναγκαιότητας ύπαρξής του, της μορφής του, της κατασκευής πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του. Για την ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων συνδυάζονται με δημιουργικό τρόπο οι νέες τεχνολογίες, οι γνώσεις και οι ιδέες από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών.

Μαθήματα

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις κατευθύνσεις του τμήματος και, ενδεικτικά, κάποια βασικά μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών:

Οι βασικές κατευθύνσεις του τμήματος είναι τρεις:

1.Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής

2. Σχεδίαση με Η/Υ

3. Οργανωσιακή Σχεδίαση

Eνδεικτικά, κάποια βασικά μαθήματα του τμήματος είναι τα εξής:

Απειροστικός Λογισμός, Πληροφορική, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης, Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας, Στούντιο (Σχέδιο και Χρώμα), Ελεύθερο Σχέδιο, Φυσική για Μηχανικούς, Αγγλικά, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Σχεδίαση με Η/Υ, Δισδιάστατος και Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα, Αγγλικά, Διακριτά Μαθηματικά, Τεχνική Μηχανική, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών του τμήματος, μέσα από την ιστοσελίδα του.

Εργασιακά

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων καθορίζονται, μερικώς, με τον Ν. 6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412Α) καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος, ο μηχανικός σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων συλλαμβάνει, αναλύει και δημιουργεί προϊόντα και συστήματα κατάλληλα για ανθρώπινα περιβάλλοντα και καταστάσεις και είναι σε θέση να κατανοήσει ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσει το αντίστοιχο σύστημα ή προϊόν, εξασφαλίζοντας την αισθητική και την ευχρηστία του.

Έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη σχεδίαση, ο σχεδιαστής συστημάτων ή προϊόντων είναι σε θέση να καλύπτει ανάγκες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών όπου απαιτείται ολική σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν γενικότερα την παραγωγή, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ηλεκτρονικές εκδόσεις / τυπογραφία ή τη σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη σχεδίαση προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, που θα προωθούνται μέσω του Διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις όπως:

Ø  Στα Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος.

Ø  Σε διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και εφημερίδες.

Ø  Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κ.λπ.).

Ø  Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ø  Στην παραγωγική βιομηχανία.

Ø  Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 και έχει βγάλει πολύ λίγους αποφοίτους στην αγορά εργασίας μέχρι στιγμής.

-  Οι απόφοιτοι του τμήματος δεν εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

-  Η φοίτηση στο τμήμα είναι πενταετής.

-  Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος, με τη λήψη του Διπλώματος, ο ΜΣΠΣ εγγράφεται στο νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων ΜΣΠΣ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τον επαγγελματία σχεδιαστή. Ο ρόλος του είναι κομβικός καθώς καλείται να συνδιαμορφώσει από κοινού με το Τμήμα, το εργασιακό προφίλ του ΜΣΠΣ, αυτή τη φορά με βάση τις εμπειρίες των ίδιων των διπλωματούχων. Οι Διπλωματούχοι ΜΣΠΣ έχουν αρωγό και σύμμαχό τους το πιλοτικό Γραφείο Διασύνδεσης του Τμήματος που παρακολουθεί την πορεία τους, ενημερώνει για νέες θέσεις εργασίας, προτρέπει επιχειρήσεις να συνεργαστούν μαζί τους, δίνει οδηγίες για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων κ.α. Ενδεικτικά, για τους διπλωματούχους που θέλουν άμεσα να συστήσουν δική τους ατομική επιχείρηση το Γραφείο Διασύνδεσης συνέταξε και παρέχει λίστα με 91 κατηγορίες δραστηριοτήτων, κατανεμημένες σε 10 ομάδες. Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του ΜΣΠΣ και δεν απαιτούν την εγγραφή στο ΤΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr