Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Γράφει ο Σπύρος Μιχαλούλης

tefaa

· Θεσσαλονίκης / Θεσσαλίας (Τρίκαλα) / Θεσσαλονίκης (Σέρρες) / Αθήνας / Θράκης (Κομοτηνή)

Περιγραφή

Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχουν σκοπό να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.

Μαθήματα

Ενδεικτικά, μερικά βασικά μαθήματα που διδάσκονται στα τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εργομετρία, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Βιο-μηχανική, Αθλητιατρική, Παθοκινησιολογία, Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες, Ανατομική του Ανθρώπου, Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βασική Γυμναστική, Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Κινητική Αγωγή, Ενόργανη Γυμναστική, Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας, Εργομετρία, Ρυθμική, Πετοσφαίριση, Αθλητική Ψυχολογία, Κολύμβηση, Βιοχημεία, κ.ά.

Τα τμήματα δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ στο πρόγραμμα σπουδών τους. Υπάρχουν, όμως, μικρές διαφορές στις ειδικότητες που προσφέρει το κάθε τμήμα

Εργασιακά

Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως γυμναστές, καθηγητές φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (υπάγονται στον Κλάδο Π.Ε. 11, Φυσικής Αγωγής) και προπονητές διαφόρων αθλημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως:

  • Καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία.
  • Γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις.
  • Τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και σε συναφείς φορείς.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199, 2/10/2008) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. που έχουν κάποια μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) εντάσσονται στο ΠΕ 11.01 και μπορούν να διοριστούν στα νεοσυσταθέντα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Χρήσιμες Πληροφορίες

 - Για την εισαγωγή στα τμήματα απαιτείται επιτυχής εξέταση σε τρία από τα ακόλουθα τέσσερα αγωνίσματα: 1. Δρόμος 400 μ. για τα αγόρια και 200 μ. για τα κορίτσια, 2. Άλμα εις μήκος, 3. Σφαιροβολία, 4. Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο). Οι επιδόσεις στα αθλήματα βαθμολογούνται σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο από το υπουργείο Παιδείας και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών αθλημάτων αποτελεί το βαθμό του ειδικού μαθήματος. Τα αθλήματα έχουν συντελεστή 2 (ο βαθμός που θα γράψει ο υποψήφιος πολλαπλασιάζεται με το 200).

 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. μπορούν να το κάνουν χωρίς να έχουν πιάσει τη βάση του 10 στα αθλήματα (ως ειδικά μαθήματα). Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσουν τα μόρια της βάσης του τμήματος με οποιονδήποτε συνδυασμό.

- Σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, ιδρύεται Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούστο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,στην οποία εντάσσονται τα τμήματα: α) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και β) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α΄/5-6-2013,Π.Δ.98, Αρ.3)

 - Στον Κλάδο Π.Ε. 11, Φυσικής Αγωγής εντάσσονται οι απόφοιτοι που έχουν πτυχίο τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής. (Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 3Π/2008, Φ.Ε.Κ. 516, 08/10/2008).

- Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Προξένου Κορομηλά 51, 54 622 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 282.512, Ηλ. Διεύθυνση: www.egve.gr/default.asp

- Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, Λεωφόρος Βασ. Όλγας 1, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 32.21.104, Ηλ. Διεύθυνση: www.pepfa.gr/index.html

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr