Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήματα Νοσηλευτικής: Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

nosileytiki

Αθήνας / Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Περιγραφή

Στόχος των τμημάτων είναι να δημιουργήσουν αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν νοσηλευτικές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε οργανισμό, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  Η νοσηλευτική ασχολείται με τη φροντίδα των ασθενών σε ότι αφορά στις βιοψυχοκοινωνικές τους ανάγκες, την εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους και την οργάνωση και διοίκηση των νοσηλευτικών μονάδων.

Μαθήματα

Το τμήμα της Σπάρτης δεν χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του σε τομείς ή κατευθύνσεις. Στο τμήμα της Αθήνας υπάρχουν 5 τομείς: α) Βασικών Επιστημών, β) Δημόσιας Υγείας, γ) Παθολογικός  Νοσηλευτικός, δ) Χειρουργικός  Νοσηλευτικός και ε) Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, μερικά από τα μαθήματα που διδάσκονται στα τμήματα Νοσηλευτικής είναι:

Τομέας Βασικών Επιστημών: Ανατομική – Ιστολογία – Εμβρυολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία κ.α.

Παθολογικός  Νοσηλευτικός Τομέας: Νοσηλευτική, Παθολογία, Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Αιματολογία – Αιμοδοσία κ.α.

Χειρουργικός – Νοσηλευτικός Τομέας: Χειρουργική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Επείγουσα Ιατρική & Εντατική Θεραπεία, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, Ακτινολογία – Απεικονιστικές Μέθοδοι, Πρώτες Βοήθειες κ.α.

Τομέας Δημόσιας Υγείας: Πρόληψη, Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Πληροφορική της Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Υγιεινή της Εργασίας, Οικονομία της Υγείας, Υγιεινή του Περιβάλλοντος κ.α.

Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς: Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας, Ψυχιατρική, Κοινωνιολογία της Υγείας, Αρχές & Μέθοδοι Διδασκαλίας κ.α.

Εργασιακά

Οι τομείς όπου μπορεί να απασχοληθεί ένας απόφοιτος του τμήματος είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

·  Νοσοκομεία: προκηρύσσονται πολλές θέσεις Π.Ε. Νοσηλευτών σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή/και Πανεπιστημιακά και μπορούν να εργαστούν σε όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας (Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), σε φορείς εποπτευόμενους από το ΥΥΚΑ (ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ. http://www.yyka.gov.gr/health/epopteyomenoi-foreis) Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν στα μεγάλα θεραπευτήρια του Ιδιωτικού Τομέα ή σε Νοσοκομεία ΝΠΙΔ.

· Εκπαίδευση: Οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. και σε άλλα σεμιναριακά προγράμματα, ενώ με την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μπορούν να εργαστούν ως εργαστηριακοί συνεργάτες στα ΤΕΙ Νοσηλευτικής. Επίσης,  στο νέο νόμο υπ’ αριθμ. 3699 για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» προβλέπονται θέσεις Σχολικών Νοσηλευτών (Π.Ε. 25) στα νεοσυσταθέντα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ). (Ν. 3699, Φ.Ε.Κ. Α’, Αρ. Φύλλου 199, 2/10/2008).

·  Φαρμακευτικές εταιρείες: πολύ συνηθισμένος τομέας απασχόλησης στον ιδιωτικό χώρο. Συνήθως με κάποιο μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ ή στη διοίκηση εργάζονται με πολύ καλούς μισθούς σε φαρμακευτικές εταιρείες.

Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 14, Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής (Κωδικός: ΠΕ 1410, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στο διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά στους πίνακες κατάταξης & διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 Το τμήμα Νοσηλευτικής της Σπάρτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2005 και προσφέρει τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Μελέτης και Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών (στο πλαίσιο λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής) και β) Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρμογών. Επίσης, προγραμματίζονται να ιδρυθούν:

1.   Πληροφορικής της Υγείας

2.   Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

3.   Κοινοτικής Νοσηλευτικής

4.   Πρόληψης και Δημογραφίας

5.   Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης-Πρώτων Βοηθειών

6.   Βασικών Επιστημών και Κλινικών Εφαρμογών

 

-Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), Βασιλίσσης Σοφίας 47, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10676, Αθήνα, Τηλ. 2103648044, E-mail: info@enne.gr, Ηλ. Διεύθυνση: www.enne.gr

- Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.), Μεσογείων 2 (3ο κτίριο Πύργου Αθηνών, 2ος όροφος), Τ.Κ. 115 27, Αθήνα. Τηλ: 210/7702861, E-mail: esne@esne.gr, Ηλ. Διεύθυνση: www.esne.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr