Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


"Πυξίδα για το Μέλλον": Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών. Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

politikos-mixanikos

·Πάτρας / Θράκης (Ξάνθη) / Ε.Μ.Π. / Θεσσαλονίκης / Θεσσαλίας (Βόλος)

Περιγραφή

Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ασχολούνται με την προώθηση της γνώσης πάνω στο αντικείμενο της δομοστατικής και υδραυλικής μηχανικής, της γεωτεχνικής, της συγκοινωνιακής υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος των τμημάτων είναι η παροχή της αντίστοιχης τεχνογνωσίας και κατάρτισης στους φοιτητές τους ως προς τα παραπάνω αντικείμενα.

Μαθήματα

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά μαθήματα των τμημάτων είναι τα ακόλουθα:

Μαθηματική Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Παραστατική Γεωμετρία, Γεωλογία Μηχανικού, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνική Μηχανική, Προγραμματισμός, Γενική Οικοδομική, Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία, Διαφορικές Εξισώσεις, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Γεωδαισίας, Φυσική, Πιθανότητες-Στατιστική, Δομικές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι, Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Συναρτήσεις, Μηχανική των Ρευστών, Εδαφομηχανική, Τεχνική Υδρολογία, Οδοποιία, Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Τεχνική Γεωλογία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Αστικά Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Σιδηρές Κατασκευές, Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Θεμελιώσεις, Αντισεισμικές Κατασκευές. Κυκλοφοριακή Ροή, Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών, κατασκευές με Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Στοιχεία Δικαίου και Τεχνητής Νομοθεσίας, Υπόγεια Νερά, Ακτομηχανική, Οδοστρώματα, Αστικά Οδικά Δίκτυα, Σιδηρές Γέφυρες, Προενταμένο Σκυρόδεμα, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Φράγματα, Έργα Ανοικτής Θαλάσσης, Σχεδιασμός Αεροδρομίων, Λειτουργία Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Βραχομηχανική και Σήραγγες, Περιβαλλοντική Γεωτεχνική, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων, μέσα από τις ιστοσελίδες τους.

Εργασιακά

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν. 4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149Α), καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (www.tee.gr). Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι απόφοιτοι των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη και κατασκευή δομοστατικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών καθώς και γεωτεχνικών έργων. Οι πτυχιούχοι αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 149Α9/5/1936.

Οι πολιτικοί μηχανικοί κυρίως εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις της άμεσης ειδίκευσής τους:

-Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρίες ή έχουν δικό τους γραφείο σχεδιασμού και μελετών οικοδομικών κατασκευών. Σε μια οικοδομική κατασκευή πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή πολιτικού μηχανικού για τα στατικά και τη δόμηση του κτιρίου.

-Σε βιομηχανίες ασχολούμενοι με τις περιοχές της στατικής και της αντοχής των υλικών.

-Ως συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί σε έργα των μεταφορών, κυκλοφοριακής τεχνικής και οδοποιίας - οδοστρώματος στο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο υπουργείο Μεταφορών ή σε αντίστοιχους οργανισμούς.

-Ως υδραυλικοί μηχανικοί σε έργα περιβάλλοντος, αρδεύσεων, λιμένων, σε αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά, υδροηλεκτρικά έργα κ.α.

Επομένως, τα έργα που μπορούν και υπογράφουν είναι τα έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά και βιομηχανικά – ενεργειακά, γεωτεχνικά κ.α.

Επίσης, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1210, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του.

Χρήσιμες Πληροφορίες

-Το τμήμα του Ε.Μ.Π. λειτουργεί από το 1887, ακολουθεί το τμήμα της Θεσσαλονίκης το 1955, η Πάτρα το 1972 και, τέλος, ο Βόλος το 1993.

- Η διπλωματική εργασία είναι το τελικό ολοκληρωμένο συνθετικό θέμα των αρχιτεκτονικών σπουδών και έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο τελευταίο έτος.

- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), Καραγεώργη Σερβίας 4, 10248, Αθήνα, Τηλ.: 210 32.91.200, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.tee.gr/

- Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.), Καλλιρρόης 89, 11745, Αθήνα, Τηλ.: 210 92.38.170, 92.38.800, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.spme.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.


*Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr