Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας. Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

tei-kritis1

*Αθήνας / Κρήτης (Ηράκλειο)

Περιγραφή

Η εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία και στα τρία τμήματα έχει στόχο να προετοιμάσει στελέχη ικανά να εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών καθώς επίσης και στην ενεργοποίηση και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Στόχος, επομένως, των τμημάτων είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς) να συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας και στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού προάγει την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των ανθρώπων και την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους με στόχο την επαύξηση της ευημερίας τους. Η κοινωνική εργασία αξιοποιεί θεωρίες της συμπεριφοράς του ανθρώπου και των κοινωνικών συστημάτων για να παρέμβει στα σημεία εκείνα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Μαθήματα

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια βασικά μαθήματα που αποτελούν αντικείμενο σπουδών των τμημάτων και συνιστούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών:

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Αυτογνωσία Κοινωνικού λειτουργού, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στοιχεία δικαίου, Σύγχονη Κοινωνική και Πολιτική Ευρωπαική Ένωση, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην Κ.Ε.Ο.,  Επαγγελματική Ηθική-Δεοντολογία και Επιχειρηματικότητα, Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Κοινοτική Εργασία στο Τοπικό Επίπεδο, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων, μέσα από τις ιστοσελίδες τους.

Εργασιακά

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας εργάζονται κατά κύριο λόγο ως κοινωνικοί λειτουργοί. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους από τους τομείς απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών στη χώρα μας, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1989 (Φ.Ε.Κ. τ. Α. παρ. 23/26/1-9-1989) και το Π.Δ. 891/1978 (Φ.Ε.Κ. 213/7-12-1978) είναι:

  • Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Υγείας - Ψυχικής Υγείας
  • Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
  • Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
  • Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας
  • Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης
  • Κοινωνικών Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Αναλυτικότερη περιγραφή των επαγγελματικών διεξόδων, καθώς και των δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

*Σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Πάτρα με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, με έδρα την Αθήνα συγχωνεύονται σε τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας.  Το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας της Πάτρας θα εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται (Φ.Ε.Κ.132/τ.Α΄/5-6-2013,Π.Δ.94, Αρ.6). Το τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 δεν βρίσκεται στο μηχανογραφικό δελτίο.

*Για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού είναι απαραίτητη η άδεια, η οποία χορηγείται από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

*Από το 2006 και σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ. Α΄), οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μπορούν να εργαστούν και ως διευθυντές σε βρεφονηπιακό σταθμό για παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4.

*Ο κώδικας δεοντολογίας για την ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία την Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), το 2004 και βασίζεται στο τρίπτυχο  Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια – Κοινωνική Δικαιοσύνη – Επαγγελματική Συμπεριφορά.

-Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), Τοσίτσα 19, Εξάρχεια, 10683, Αθήνα Τηλ.: 210 88.34.818, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.skle.gr/


Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr